ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები

თვითმმართველი თემის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ შესაბამისად პირდაპირი, საყოველთაო, თანასწორი და ფარული კენჭისყრით 4 წლის ვადით არჩეული 33 წევრისაგან, რომელთაგან 18 წევრი არჩეულია მაჟორიტარული, ხოლო 15 წევრი პროპორციული სისტემის საფუძველზე.

N სახელი, გვარი დაკავებული თანამდებობა არჩევის წესი ტელეფონის ნომერი
1 ერასტი მეტრეველი საკრებულოს თავმჯდომარე

 პროპორციული -"კოალიცია ქართული ოცნება"

 595144184
2  ტარიელ ბაკურაძე  თავმჯდომარის მოადგილე  პროპორციული - ,,კოალიცია ქართული ოცნება"  599673300
3  სიმონ ჭეელიძე  ფრაქციის,,თემი"თავმჯდომარე  მაჟორიტარი - ბუგეული  591221634
4  დავით გოგსაძე  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე  მაჟორიტარი - ველევი  595271901
5  ბესარიონ მურუსიძე  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ზნაკვა  595787622
6  მამუკი თომაძე  ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე  მაჟორიტარი - იწა  599171492
7  ელდარ ხუციშვილი  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ლიხეთი  551509779
8  ირაკლი დვალი  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ნამანევი  595000512
9  გიორგი დვალი  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ნიკორწმინდა  555254414
10  დავით ჯანელიძე  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - სადმელი  577505544
11  ზაალი მეტრეველი  ფრაქციის,,ქართული ოცნება - კონსერვატორები"თავმჯდომარე  მაჟორიტარი - სხვავა  551093877
12  რიჩარდ კიკვიძე  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ღადიში  599762117
13  გიორგი                       ქარსელაძე  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ცახი  599712663
14  სოსო მელაშვილი  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - წესი  599172615
15  კახაბერ აბუთიძე  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ჭელიაღელე  555500830
16  ბაკურ სანთელაძე  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ჭრებალო  595272031
17  ბორის ფრუიძე  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ჭყვიში  599919035
18  ლევან მეტონიძე  ფრაქციის,,ქართული ოცნება-მრეწველები"თავმჯდომარე  მაჟორიტარი - ხვანჭკარა  595584228
19  ლერი გელოვნიშვილი

 ფრაქციის,,ქართული ოცნება"

თავმჯდომარე

 მაჟორიტარი - ხიდიკარი  599228853
20  ზურაბ კაციტაძე  საკრებულოს წევრი  მაჟორიტარი - ხოტევი  599740147
21  გოჩა ნემსიწვერიძე ფრაქციის "დემოკრატიული ალიანსი"  პროპორციული - ,,ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი საქართველო"  599792923
22  გიორგი ვაწაძე  საკრებულოს წევრი  პროპორციული-,,ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი საქართველო"  599703939
23  კობა კერესელიძე  საკრებულოს წევრი  პროპორციული - ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  599407157
24  თამაზ ლომთაძე  საკრებულოს წევრი  პროპორციული - ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  595338378
25  იური გიორგობიანი  საკრებულოს წევრი პროპორციული - ,,შალვა ნათელაშვილი -ლეიბორისტული პარტია"  599285955
26  დავით აბუთიძე  საკრებულოს წევრი  პროპორციული - ,,კოალიცია ქართული ოცნება"  
27  მამუკა მეტონიძე  სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე  პროპორციული - ,,კოალიცია ქართული ოცნება"  595171255
28  გორდა სანიკიძე

 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

 პროპორციული - ,,კოალიცია ქართული ოცნება"  599994043
29  ილია ოშხერელი საკრებულოს წევრი  პროპორციული - ,,კოალიცია ქართული ოცნება'  595272101
30  ბეჟანი        დარახველიძე  სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე  პროპორციული - ,,კოალიცია ქართული ოცნება'  595272052
31  ავთანდილ მიქიაშვილი  საკრებულოს წევრი  პროპორციული - ,,კოალიცია ქართული ოცნება"  595270580
32  იოსებ ჭიღვარია  საკრებულოს წევრი  პროპორციული - ,,კოალიცია ქართული ოცნება"  595272138
33  ნინო სოხაძე

 ფრაქციის,,რესპუბლიკელები"

თავმჯდომარე

 პროპორციული - ,კოალიცია ქართული ოცნება"  595272130

 

 უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდა, 2016 წლის 31 დეკემბრიდან, საკრებულოს წევრს დავით სხირტლაძეს გარდაცვალების გამო.

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები