სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

ბესიკ ჭელიძე
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
ტელ: 599 98 42 87

ბორის გეწაძე
მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი

ავთანდილ ხიდურელი
წამყვანი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი

მამუკა თომაძე
წამყვანი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი

ირმა ბაქრაძე
უფროსი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი

თამარ ჯაფარძე
უფროსი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი

დავით თავიდაშვილი
უფროსი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი

მიხეილ ბოჭორიშვილი
 წამყვანი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი

 

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები