განცხადება ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის თაობაზე

 18 ოქტომბერი 2016წ

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის იწის მაჟორიტარი დეპუტატის მამუკა თომაძის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრა და გაწეული მუშაობის შესახებ 2016 წლის ანგარიშის საჯარო მოსმენა გაიმართება 2016 წლის 25 ოქტომბერს სოფელ კრიხში (მოსახლეობის თავშეყრის ადგილი) 12:00 საათზე.

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 88-ე მუხლის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის იწის მაჟორიტარი დეპუტატის მამუკა თომაძის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრა და გაწეული მუშაობის შესახებ 2016 წლის ანგარიშის წარდგენა.

მომხსენებელი მამუკა თომაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, იწის მაჟორიტარი დეპუტატი

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები