განცხადება ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის თაობაზე

 21 ოქტომბერი 2016წ

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ბეჟანი დარახველიძის მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრა და გაწეული მუშაობის შესახებ 2016 წლის ანგარიშის საჯარო მოსმენა გაიმართება 2016 წლის 30 ოქტომბერს სოფელ ღვიარაში (მოსახლეობის თავშეყრის ადგილი) 12:00 საათზე.

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 88-ე მუხლის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ბეჟანი დარახველიძის მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრა და გაწეული მუშაობის შესახებ 2016 წლის ანგარიშის წარდგენა.

ომხსენებელი ბეჟანი დარახველიძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები