„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების შესახებ საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 სექტემბრის N63 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 11 ნოემბერი 2015 წელი

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები