გამგეობა

გამგეობა არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსადმი დაქვემდებარებული დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს გამგებლის უფლებამოსილების განხორციელებას. გამგეობას ხელმძღვანელობს გამგებელი. გამგეობა შედგება სტრუქტურული ერთეულებისგან. გამგეობის სტრუქტურული ერთეული შესაბამისი დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგებლის დავალებების შესრულებას.

სტრუქტურული ერთეულები:

 1. ადმინისტრაციული სამსახური;
 2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;
 3. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური;
 4. ეკონომიკისა განვითარების სამსახური;
 5. სოციალური სამსახური;
 6. შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური;
 7. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური;
 8. იურიდიული სამსახური.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ განყოფილებაში "თანამდებობის პირები".

ტერიტორიული ერთეულები:

 1. ჭრებალოს თემი
 2. ღადიშის თემი
 3. წესის თემი
 4. სადმელის თემი
 5. ზნაკვის თემი
 6. ლიხეთის თემი
 7. ნიკორწმინდის თემი
 8. ჭყვიშის თემი
 9. იწის თემი
 10. ველევის თემი
 11. ბუგეულის თემი
 12. ხიდიკრის თემი
 13. ხვანჭკარის თემი
 14. ჭელიაღელის თემი
 15. ნამანევის თემის
 16. ცახის თემი
 17. ხოტევის თემი
 18. სხვავის თემი

 

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები