ამბროლაურის ეკონომიკა

ამბროლაურის რაიონის ეკონომიკა ძირითადად ორი დარგისაგან - ვაჭრობისა და სოფლის მეურნეობისგან შედგება, შედარებით სუსტადაა წარმოდგენილი გადამამუშავებელი, მძიმე და მომპოვებელი მრეწველობა.

2009 წლის ნოემბრის მდგომარეობით რაიონში მოქმედებდა 13 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და 86 ინდივიდუალური მეწარმე. ყველაზე წარმატებული ადგილობრივი კომპანიები, რომელთაც ყველაზე მეტი საგასახადო შენატანები შეაქვთ სხვადასხვა დონეების ბიუჟეტში, არიან შპს “ამბროლაურის ავტოგზა-10”, შპს “ამბროლაურის ავტოგზა-7”, შპს “ალექსანდროული”, შპს “ხვანჭკარა”.

იხილეთ დეტალურად:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები