ვაჭრობა და მომსახურება

ვაჭრობის თვალსაზრისით ამბროლაურს კარგი მდებარეობა აქვს. იგი იზიდივს როგორც საკუთრივ ადგილობრივ, ასევე მეზობელი ონის და ტყიბულის მუნიციპალიტეტების მიმწოდებლებს და მომხმარებლებს. მუნიციპალიტატში (ქალაქ ამბროლაურში) არის ერთი სუპერმარკეტი და რამდენიმე სპეციალიზებული მაღაზია. აღსანიშნავია ამბროლაურის საკოლმეურნეო ბაზარი, რომელიც მიმოწდებლებს და მომხმარებლებს ქ. ქუთაისიდან და მეზობელი იმერეთის სხვა მუნიციპალიტეტიდან იზიდავს.

მომსახურების სფეროდან გამორჩევა ინდივიდუალური მეწარმეების მიერ მიწოდებული მომსახურება, ძირითადად სასტუმრო სახლების, მომსახურების, კვების ობიექტების, ავტოტექნიკოსების და წვრილმანი ხელოსნების სახით.

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები