ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №08

2014 წლის 16 ივლისი, ქ. ამბროლაური

"ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N08 დადგენილება
 

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები