სპორტი და კულტურა

მუნიციპალიტიტეში ფუნქციონირებს ერთი სპროტული სკოლა, რომელიც ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ასევე ადგილობირივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება არასამეწარმეო იურიდიული პირი “ამბროლაურის კულტურის ცენტრი”, რომლის შემადგენლობაში შედის ერთი მუზეუმი და 25 ბიბლიოთეკა.

ამბოლაურის მუნიციპალიტეტში მრავლადაა ქართული კულტურის ძეგლები, რომლებიც დიდ ინტერესს წარმოადგენს ტურისტებისთვის. რაჭას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ტურისტულ მარშრუტებს შორის, იგი მიმზიდველი ადგილია როგორც უცხოელი ასევე ქართველი ტურისტებისთვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული ყველა ძეგლის მონახულებას 6 სრულ დღემდე სჭირდება. მათ შორის ყველაზე სახელოვანი ძეგლების მონახულება 2 სრულ დღეს საჭიროებს.

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები