განცხადება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ჩატარების შესახებ

28 აპრილი 2015 წელი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება მიმდინარე წლის 5 მაისს 12:00 საათზე მისამართზე - ქ. ამბროლაური, თამარ მეფის ქ. N1 (ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართული).

პროექტი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პირველი მოწვევის საკრებულოს მორიგი სხდომის

დღის წესრიგი

ქ. ამბროლაური, თამარ მეფის ქ. N1                                                                                

28.05.2015წ (12:00 სთ)                                                                                                                                            

1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფარქციის „ქართული ოცნება-თავისუფალი დემოკრატების“ გაუქმების ცნობად მიღების შესახებ
მომხსენებელი მამუკა მეტონიძე - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „დემოკრატიული ალიანსი“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ
მომხსენებელი ერასტი მეტრეველი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „თემის“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ
მომხსენებელი ერასტი მეტრეველი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების მიმოხილვა
მომხსენებელი გაიოზ გაბისიანი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ახალი ტრანსპორტის“ სადამფუძნებლო დოკუმენტში (წესდებაში) ცვლილების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
მომხსენებელი მალხაზ ლომთაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ამბროლაურის კომუნალური 2009“-ის სადამფუძნებლო დოკუმენტში (წესდებაში) ცვლილების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
ომხსენებელი მალხაზ ლომთაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

7. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის“ მიერ 2015 წლის პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა
მომხსენებელი ნათია მაისაშვილი - ააიპ „ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის“ დირექტორი

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა–შენახვის ცენტრი“–ს მიერ 2015 წლის პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა
მომხსენებელი დავით კაციტაძე - ააიპ „პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა–შენახვის ცენტრი“–ს დირექტორი

9. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის თვითმმართველი თემი - „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2015 წლის პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა
მომხსენებელი გია გეწაძე - ააიპ თვითმმართველი თემი - „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ დირექტორი

10. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის თვითმმართველი თემი - „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2015 წლის პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა
მომხსენებელი ეკატერინე კიბაბიძე - თვითმმართველი თემი - „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ დირექტორი

11. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა“–ს მიერ 2015 წლის პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა
მომხსენებელი ელიზბარ კობახიძე - ააიპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა“–ს დირექტორი

12. „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხსენებელი მალხაზ ლომთაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

13. „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 7 ოქტომბრის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხსენებელი მალხაზ ლომთაძე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

14. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანძრის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
მომხსენებელი მერაბ გეწაძე - გამგეობის სოციალური სამსახურის უფროსი

15. სხვადასხვა.

 


საკრებულოს თავმჯდომარე ერასტი მეტრეველი

 

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები