თანამდებობის პირები

მალხაზ ლომთაძე

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ფარნაოზ ბაკურაძე

გამგებლის მოადგილე

გაიოზ გაბისიანი

გამგეობის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

მერაბ გეწაძე

გამგეობის სოციალური სამსახურის უფროსი

ინეზა ბანძელაძე

გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები