საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიები

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადების, გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით შექმნილია შემდეგი კომისიები:

1. სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

წევრები:

 

2. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

წევრები:

3. სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

წევრები:

 

4. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია

წევრები:

 

5. სოციალურ საკითხთა კომისია

წევრები:

 
 

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები