ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის აპარატის წევრები

ნანა აბუთიძე
საკრებულოს აპარატის უფროსი

ნათია მელაშვილი
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

ოფიო ხიდურელი
საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი

მარიამ კახეთელიძე
საკრებულოს აპარატის
იურიდიული და საქმისწარმოების 
განყოფილების უფროსი 
ანა მურუსიძე
საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

კონსტანტინე გორდეზიანი
საკრებულოს აპარატის
იურიდიული და საქმისწარმოების განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

ანა ვაწაძე
საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

სალომე დარახველიძე
საკრებულოს აპარატის
იურიდიული და საქმისწარმოების განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

 


 

                                                               

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები