საკონტაქტო ინფორმაცია

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მისამართი: ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის ქ. N11; 0400

                   ელ.ფოსტა: ambrolaurisakrebulo@yahoo.com 

                   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

                   საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი 

                   სოფიო ხიდურელი 

                     595 55 21 91

                    საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

                    განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

                    ანა ვაწაძე

                     595 40 12 32

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მისამართი: ქ. ამბროლაური, თამარ მეფის ქ. N1; 0400

                          ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

                          ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

                          ინეზა ბანძელაძე

                          595 27 07 43

                           საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

                          მანანა გოგობერიშვილი - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის

                                      მთავარი სპეციალისტი

                          599 29 07 10

                          ელ.ფოსტა: ambrolaurisgamgeoba@gmail.com

                    

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები