„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 07 ოქტომბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 07 ოქტომბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების მისაღებად.
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 07 ოქტომბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების მიღების ვადაა 2017 წლის ივნისი.
დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით დაინტერესებულმა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა მოსაზრებები შეიძლება წარმოადგინონ 2017 წლის 29 მაისამდე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შემდეგ მისამართზე ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა რაჭის ქ. N11, ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი პირი ნანა აბუთიძე – საკრებულოს აპარატის უფროსი ტელ: 595 27 21 15).

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები