ცნობა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წლის 12 ივნისს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  დადგენილების მისაღებად.

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები