განცხადება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიმშში მდინარე რიონზე არსებული ხიდიკრის ახლადრესტავრირებული ხიდისათვის დავით (დათუნიკა) სხირტლაძის სახელის მინიჭების შესახებ ინიციატივის რეგისტრაციის თაობაზე

 20 ივლისი 2017 წელი

თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიმდინარეობს წარმოება „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიმშში მდ. რიონზე არსებული ხიდიკრის ახლადრესტავრირებული ხიდისათვის დავით (დათუნიკა) სხირტლაძის სახელის მინიჭების შესახებ“ საკითხზე (საკრებულოში რეგ. №119; 06.07.2017 წ.).
დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ 2017 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით მოსაზრებები წარუდგინონ თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიას მისამართზე: ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის ქ. №11 (საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული).

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები