ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N06

 2017 წლის 19 ივნისი, ქ. ამბროლაური

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები