ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №02

 2017 წლის 28 თებერვალი, ქ. ამბროლაური

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ამავე კატეგორიაში

 

ბოლო განახლებები